ظرفیت و زمان پشتیبانی یوپی‌اس

ظرفیت و زمان پشتیبانی یوپی‌اس

- مشکلات برق شهری
- پارازیت خط
- اختلال الکترومغناطیسی (EMI)
- افزایش ولتاژ لحظه‌ای (Surge)
- اثرات ناشی از رعد‌و‌برق به خط
- افت ولتاژ لحظه‌ای (sag)
- قطع برق-خاموشی (blackout)
- افت طولانی ولتاژ (brownout)
- نوسانات فرکانسی
- اعوجاج ناشی از سوییچینگ (Switching transient)
- افزایش سریع و ناگهانی ولتاژ
- هارمونیک

یکی از مهمترین مشخصات یو پی اس (ups) ظرفیت آن و دیگری زمان پشتیبانی میباشد.این دومشخصه به یکدیگر مربوطند ولی مشابه هم نمیباشند. مهم است که فرق بین این دو را بفهمیم زیرا این اعداد نقش بسیارمهمی را در اندازه قدرت ups (قدرت یو پی اس) بازی میکنند.
 
زمان پشتیبانی یک ups تعداد دقایقی است که یک یو پی اس (ups) میتواند انرژی لازم را ازباتری برای یک سطح بار مشخص فراهم کند.از آنجا که راه اندازی تعداد بیشتری از تجهیزات نیازمند انرژی بیشتری است که از باتری گرفته شود، پشتیبانی بار بیشتر، منجر به کاهش این زمان خواهد شد. یک ups- یو پی اس– با باتری بزرگتر یا با باتری اضافه شده، زمان پشتیبانی بیشتری را برای یک بار مشخص فراهم خواهد نمود. زمان پشتیبانی بسیار مهم است زیرابه شما میگوید که چه مدت نیروی خروجی  یو پی اسقابل تحصیل است قبل از آنکه انرژی باتری تمام شود.اکثر سازتدگان یو پی اس جدولی تهیه میکنند که زمان پشتیبانی را برای یک مدل خاص بر اساس باری که از آن گرفته میشود نشان میدهد.در اینجا نمونه این جدول برای یک UPS 600 ولت آمپر (360 وات) آورده شده است.
 
Load (VA) Run Time (minutes)
100 49
200 22
300 14
400 9.3
500 7.2
600 5.8
 
در این جدول زمانهای پشتیبانی برای 100 ،200 و 400 ولت آمپر بصورت برجسته نشان داده شده است. توجه کنید که وقتی شما میزان بار را دو برابر میکنید، زمان پشتیبانی نصف نمیشود بلکه بیشتر از نصف کاهش می یابد. یکی از دلایل اصلی این پدیده اینست که باتریهای سرب-اسیدی وقتی که باربیشتری راتحمل میکنند بسیار سریعتر تخلیه میشوند. برای توضیح کامل در مورد ظرفیت باتری و تاثیر نرخ تخلیه بر آن،  به بخش بحث در مورد باتری مراجعه نمایید.
 
پس از نگاه به این نمودار یک سوال طبیعی میتواند این باشد که اگر اینups  یک بار 200 ولت-آمپری را به مدت 22 دقیقه و یک بار 400 ولت-آمپری رابه مدت 9.3 دقیقه پشتیبانی میکند، یک بار800 ولت-آمپری رابرای چه مدت پشتیبانی خواهد کرد؟
4 دقیقه؟ 2 دقیقه؟
 
 متاسفانه پاسخ به این سوال احتمالاً صفر خواهد بود. این نقطه ایست که مفهوم ظرفیت وارد خواهدشد. در این مثال (600 VAups احتمالاً اندکی بیش از این میزان بار را تحمل خواهد کرد مانند اینکه اتومبیل شما زمانی که درجه بنزین روی نشانگر”خالی” ایستاد بلافاصله متوقف نخواهد شد ولی رفتن روی 800 ولت-آمپر احتمالاً باعث اضافه بار برای یو پی اس خواهد شد وسبب خاموش شدن ups زمانی که بر روی باتری میرود خواهد شد. مفهوم ظرفیت ماکزیمم فقط به باتری مربوط نمیشود بلکه به اجزا ترکیب کننده ups وحتی به سیم بندی آن برای تحمل یک بار مشخص مربوط است.همچنین ظرفیت یک مفهوم ایمنی نیز میباشد زیرا افزایش جریان مداراز یک حد مشخص خطرناک است.
 
درحالیکه ظرفیت ups برحسب حداکثر بار نامی آن بیان میشود، یک حد دیگر نیز باید درنظر گرفته شود.برای فهمیدن این حد باید فرق بین قدرت ظاهری (نیرویی که بعنوان ورودی به دستگاه داده میشود) و قدرت واقعی(نیرویی که دستگاه بصورت واقعی مصرف میکند)را بفهمیم. برای اکثر دستگاههای پیچیده، این دومقدارمساوی نیستند.
 
نسبت قدرت واقعی به قدرت ظاهری برای هر دستگاه “ضریب قدرت” نامیده میشود. برای ups های کامپیوترهای خانگی این ضریب حدود 60% میباشد (مفهوم آن در بخش انرژی واقعی وانرژی ظاهری توضیح داده شده است)
باری که یک ups تحمل میکند نمیتواند ازحد قدرت ظاهری آن برحسب ولت-آمپر بیشتر باشد و همچنین نمیتواند ازحد قدرت واقعی آن بر حسب وات بیشتر باشد. بسیاری از سازندگان ups حد مشخصی از قدرت واقعی دستگاه بر حسب وات را ارائه نمیکنند درعوض فرض میکنند که ضریب قدرت بارمربوطه حدود 60% میباشد. اگردستگاه شما باری را تحمل میکند که ضریب قدرت آن 60% است آنگاه قدرت واقعی وظاهری دستگاه یکسان خواهد بود ولی اگرضریب قدرت بار بیش از 60% باشد، شما نمیتوانید از حد کلی ولت-آمپر استفاده کنید زیرا مقدار وات مصرفی شما بیش ازحد قدرت واقعی(برحسب وات) میباشد. اگر این مفاهیم اندکی گیج کننده است، حق با شماست. توضیح بیشتر به همراه چند مثال در بخش اندازه توان یوپی‌اس آمده است.
 
بسیاری از انواع مدلهای ups بزرگ امکان افزایش زمان پشتیبانی توسط افزودن مجموعه هایی از باتری راعرضه میکنند. این واحدهای قابل توسعه بسیار عالی هستند بخصوص در مواردی که شما هنگام خرید دستگاه از میزان باری که قرار است از ups گرفته شود اطمینان ندارید. این کار باعث صرفه جویی در پول شما خواهد شد زیرا به جای اینکه شما دو دستگاه ups مستقل خریداری نمایید فقط پول باتری اضافی را خواهید پرداخت.مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی