ظرفیت و زمان پشتیبانی یوپی اس

ظرفیت و زمان پشتیبانی یوپی اس

- مشکلات برق شهری
- پارازیت خط
- اختلال الکترومغناطیسی (EMI)
- افزایش ولتاژ لحظه‌ای (Surge)
- اثرات ناشی از رعد‌و‌برق به خط
- افت ولتاژ لحظه‌ای (sag)
- قطع برق-خاموشی (blackout)
- افت طولانی ولتاژ (brownout)
- نوسانات فرکانسی
- اعوجاج ناشی از سوییچینگ (Switching transient)
- افزایش سریع و ناگهانی ولتاژ
- هارمونیک

یکی از مهمترین مشخصات یو پی اس (ups) ظرفیت و زمان پشتیبانی یوپی اس میباشد. این دو مشخصه به یکدیگر مربوطند ولی مشابه هم نمی‌باشند. مهم است که فرق بین این دو را بفهمیم زیرا این اعداد نقش بسیارمهمی را در اندازه قدرت ups (قدرت یو پی اس) بازی میکنند.
 
زمان پشتیبانی یک یو پی اس تعداد دقایقی است که یک یوپی اس (ups) میتواند انرژی لازم را از باتری برای یک سطح بار مشخص فراهم کند. از آنجا که راه‌اندازی تعداد بیشتری از تجهیزات نیازمند انرژی بیشتری است که از باتری گرفته شود، پشتیبانی بار بیشتر، منجر به کاهش این زمان خواهد شد. یک یو پی اس با باتری بزرگتر یا با باتری اضافه شده، زمان پشتیبانی بیشتری را برای یک بار مشخص فراهم خواهد نمود. زمان پشتیبانی یوپی اس بسیار مهم است زیرابه شما میگوید که چه مدت نیروی خروجی  یو پی اسقابل تحصیل است قبل از آنکه انرژی باتری تمام شود.اکثر سازندگان یو پی اس جدولی تهیه میکنند که زمان پشتیبانی را برای یک مدل خاص بر اساس باری که از آن گرفته میشود نشان میدهد. در اینجا نمونه این جدول برای یک یوپی اس 600 ولت آمپر (360 وات) آورده شده است.
 
Load (VA) Run Time (minutes)
100 49
200 22
300 14
400 9.3
500 7.2
600 5.8
 
در این جدول زمان‌های پشتیبانی برای 100 ،200 و 400 ولت آمپر بصورت برجسته نشان داده شده است. توجه کنید که وقتی شما میزان بار را دو برابر میکنید، زمان پشتیبانی نصف نمیشود بلکه بیشتر از نصف کاهش می یابد. یکی از دلایل اصلی این پدیده اینست که باتری‌های سرب اسیدی وقتی که بار بیشتری را تحمل میکنند بسیار سریعتر تخلیه میشوند. برای توضیح کامل در مورد ظرفیت باتری و تاثیر نرخ تخلیه بر آن، به بخش بحث در مورد باتری مراجعه نمایید.
 
پس از نگاه به این نمودار یک سوال طبیعی میتواند این باشد که اگر اینیو پی اس  یک بار 200 ولت‌آمپری را به مدت 22 دقیقه و یک بار 400 ولت‌آمپری رابه مدت 9.3 دقیقه پشتیبانی میکند، یک بار 800 ولت‌آمپری رابرای چه مدت پشتیبانی خواهد کرد؟ 4 دقیقه؟ 2 دقیقه؟
 
متاسفانه پاسخ به این سوال احتمالاً صفر خواهد بود. این نقطه ایست که مفهوم ظرفیت وارد خواهدشد. در این مثال (600 VA) یو پی اس احتمالاً اندکی بیش از این میزان بار را تحمل خواهد کرد مانند اینکه اتومبیل شما زمانی که درجه بنزین روی نشانگر “خالی” ایستاد بلافاصله متوقف نخواهد شد ولی رفتن روی 800 ولت‌آمپر احتمالاً باعث اضافه بار برای یو پی اس خواهد شد و سبب خاموش شدن یو پی اس زمانی که بر روی باتری میرود خواهد شد. مفهوم ظرفیت ماکزیمم فقط به باتری مربوط نمیشود بلکه به اجزا ترکیب کننده یوپی اس وحتی به سیم‌بندی آن برای تحمل یک بار مشخص مربوط است. همچنین ظرفیت یک مفهوم ایمنی نیز میباشد زیرا افزایش جریان مدار از یک حد مشخص خطرناک است.
 
درحالیکه ظرفیت یوپی اس برحسب حداکثر بار نامی آن بیان میشود، یک حد دیگر نیز باید درنظر گرفته شود.برای فهمیدن این حد باید فرق بین قدرت ظاهری (نیرویی که بعنوان ورودی به دستگاه داده میشود) و قدرت واقعی (نیرویی که دستگاه بصورت واقعی مصرف میکند) را بفهمیم. برای اکثر دستگاه های پیچیده، این دو مقدار مساوی نیستند.
 
نسبت قدرت واقعی به قدرت ظاهری برای هر دستگاه “ضریب قدرت” نامیده میشود. برای یوپی اس های کامپیوترهای خانگی این ضریب حدود 60% میباشد (مفهوم آن در بخش انرژی واقعی و انرژی ظاهری توضیح داده شده است)
باری که یک یو پی اس تحمل میکند نمیتواند از حد قدرت ظاهری آن برحسب ولت-آمپر بیشتر باشد و همچنین نمیتواند از حد قدرت واقعی آن بر حسب وات بیشتر باشد. بسیاری از سازندگان یو پی اس حد مشخصی از قدرت واقعی دستگاه بر حسب وات را ارائه نمیکنند درعوض فرض میکنند که ضریب قدرت بارمربوطه حدود 60% میباشد. اگردستگاه شما باری را تحمل میکند که ضریب قدرت آن 60% است آنگاه قدرت واقعی وظاهری دستگاه یکسان خواهد بود ولی اگر ضریب قدرت بار بیش از 60% باشد، شما نمیتوانید از حد کلی ولت-آمپر استفاده کنید زیرا مقدار وات مصرفی شما بیش ازحد قدرت واقعی(برحسب وات) میباشد. اگر این مفاهیم اندکی گیج کننده است، حق با شماست. توضیح بیشتر به همراه چند مثال در بخش اندازه توان یوپی اس آمده است.
 
بسیاری از انواع یو پی اس بزرگ امکان افزایش زمان پشتیبانی توسط افزودن مجموعه هایی از باتری را عرضه میکنند. این واحدهای قابل توسعه بسیار عالی هستند بخصوص در مواردی که شما هنگام خرید دستگاه از میزان باری که قرار است از یوپی اس گرفته شود اطمینان ندارید. این کار باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های شما خواهد شد زیرا به جای اینکه شما دو دستگاه یوپی اس مستقل خریداری نمایید، فقط پول باتری اضافی را خواهید پرداخت.مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی