مشخصات و گواهینامه های منبع تغذیه

مشخصات و گواهینامه های منبع تغذیه

این بخش شامل نگاهی دقیق به ویژگیهای گوناگون یک منبع تغذیه میباشد. در حالیکه مشخصات یک دستگاه کامپیوتر یا مولفه های آن معمولاً آشکار نیست، منابع تغذیه به این صورت نیستند. اکثر مشخصات یک منبع تغذیه، مشخصات الکتریکی است و از آنجاییکه بیشتر مردم مهندس الکترونیک نیستند، آنچه را که میخوانند نمیفهمند بنابراین از آن میگذرند و تصور میکنند که آن مشخصات اهمیت چندانی ندارند. تصور من این است که فراگیری مشخصات یک منبع تغذیه مدتی زمان میبرد و مستلزم سعی و تلاش است ولی اگر بخواهید بدانید که چه چیزی را خریداری میکنید کاملاً ارزش آن را دارد. بعد از خواندن این بخش میتوانید در این مورد قضاوت کنید.
برای درک آسان تر مطلب، این مشخصات، گروه بندی شده است. شما در برگه مشخصات سازنده های مختلف، گروههای یکسانی را خواهید یافت (ولی بعضی از آنها فقط لیست طویلی از مشخصات را بدون گروه بندی ارائه میکنند) اگر چه هر سازنده ای تمام مشخصاتی را که در اینجا مورد بحث قرار میگیرد در برگه مشخصات کالای خود ارائه نمیکند ولی باید بتواند در صورت نیاز مشتری به آنها پاسخ دهد. آگاه باشید که هر سازنده ای که نمیتواند یا نمیخواهد مشخصات عملکرد منبع تغذیه خود را در اختیار قرار دهد نشانه ای خواهد بود که شما با شرکت خوبی معامله نمیکنید یا دستگاه خوبی را خریداری نمی نمایید. هر مشخصه ای در جای مناسب با لینک ارتباطی به مبحثی که در آن باره بحث میشود ارتباط داده شده است.مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی