مواد تغییر‌فازی FE PCM58/421

طی سال‌های اخیر، افزایش نشر گازهای گلخانه‌ای و نیز افزایش در قیمت سوخت، تلاش برای یافتن منابع انرژی جدید و تجدیدپذیر را موجب گردیده است. در بسیاری از نقاط جهان انرژی مستقیم خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی جدید مورد توجه قرار گرفته است، اما یکی از گزینه‌های مورد تحقیق، توسعه ابزارهای ذخیره انرژی است که به اندازه توسعه منابع جدید انرژی اهمیت پیدا کرده است.

ذخیره انرژی در شکل‌های مناسب قابل تبدیل به فرم‌های مورد نیاز، چالش امروزه حوزه فناوری انرژی است. بعلاوه اینکه، نه تنها عدم تطابق بین عرضه و تقاضا را کاهش می‌دهد، بلکه منجر به بهبود عملکرد و قابلیت اطمینان سیستم‌های انرژی می‌گردد و یک نقش مهم در نگهداری انرژی ایفا می‌نماید. یکی از روش‌های آینده‌نگر در ذخیره‌سازی انرژی حرارتی (Thermal Energy Storage)، استفاده از مواد تغییر‌فاز‌دهنده (Phase Change Materials) است.

مواد تغییر‌فاز‌دهنده، موادی هستند که مازاد انرژی حرارتی محیط اطراف خود را در زمان عدم نیاز، بر پایه گرمای نهان ذوب و انجماد در‌ خود ذخیره می‌کنند و در زمان نیاز، دوباره به محیط باز می‌گردانند و با این کار به طور کاملاً هوشمند محیط اطراف خود را مجبور می‌کنند که در درجه حرارت معینی موسوم به دمای پافشاری باقی بماند. به عبارت دیگر با بهره‌گیری از این مواد می‌توان با انحراف درجه حرارت محیط از دمای پافشاری مقابله کرد. دمای پافشاری ماده تغییر‌فاز‌دهنده FE PCM58/421،د58 درجه سلسیوس می‌باشد.

"جدول مشخصات فنی مواد تغییر فازی FE PCM58/421"

نام محصول

FE PCM58/421

ترکیبات اصلی

سرکه+جوش شیرین+آب+افزودنی

قابلیت اشتعال

خیر

وجود ترکیبات سمی

خیر

ایجاد خوردگی

خیر

دمای تغییر فاز

58°C

حداکثر دمای عملکرد 

60°C

گرمای نهان

421 J/cm3

گرمای مخصوص

3.5 J/gr/°C

وزن مخصوص

1.4 gr/cm3

رسانایی گرمایی

0.6 ± 15% W/m/°C
سوپر کولینگ 2°C to 4°C

دیاگرام آنتالپی محصول

"کاربردها"

  • حمل و نقل و نگهداری محصولات غذایی گرم
  • ذخیره انرژی جمع‌آوری شده توسط سیستم‌های خورشیدی در ساختمان به منظور کاربردهایی نظیر گرمایش و تامین آب‌گرم مصرفی
  • حفاظت در برابر آتش
  • اجاق‌های گرم‌کننده‌ی غذا
  • آبگرمکن خورشیدی
  • آبگرمکن الکتریکی