شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی یک شرکت تحقیقاتی در زمینه الکترونیک قدرت است. طراحی انواع یوپی اس، رکتیفایرهای سبک و سنگین و همچنین تحقیقات در مورد انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، از جمله حوزه‌های کاری شرکت می‌باشد. در واقع محصولات و خروجی‌های کار در این شرکت، تحقیقات و طراحی‌های حاصل از آن‌هاست. اگرچه گاهی به‌منظور تکمیل طراحی، بازنگری، تصدیق و صحه‌گذاری، تولید مهندسی و مقدماتی تجهیزات طراحی شده انجام می‌گیرد، با‌این‌حال هدف اصلی تحقیقات و فروش، طراحی حاصل از آنهاست.

تحقیقات و طراحی‌های انجام شده نه تنها کاملاً قابل رقابت با انواع خارجی است بلکه در برخی موارد با فاصله چندین سال از سایر تحقیقات جهانی پیشی گرفته است. تولیدات حاصل از این طراحی‌ها علاوه بر کیفیت مناسب، معمولاً در مقایسه قیمتی از رقبای اروپایی خود عقب نیست. تحقیقات و طراحی‌های انجام شده در شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی، همگی قابلیت صادرات و استفاده در کشورهای دیگر را دارند تا آنجایی‌که در حال حاضر علاوه بر صادرات، بسیاری از محصولاتی که توسط شرکت‌های داخلی با استفاده از این طراحی‌ها تولید شده‌اند، 6 شرکت مستقل خارجی در حال استفاده از این خروجی‌ها هستند.

در زمینه برنامه‌های آتی شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی باید گفت این شرکت قصد دارد فعالیت خود را در زمینه تحقیقات متمرکز در مورد یوپی اس و سایر تجهیزات الکترونیک قدرت و تکنولوژی‌های مرتبط ادامه دهد. در این راستا جهت تکمیل طراحی، بازنگری، تصدیق و صحه‌گذاری، با تولید مهندسی و مقدماتی تجهیزات طراحی شده، این هدف ممکن می‌گردد.

با توجه به اینکه افزایش رشد مصرف انرژی در جوامع مدرن صنعتی، علاوه بر خطر اتمام سریع منابع فسیلی، جهان را با تغییرات برگشت‌ناپذیر و تهدید‌آمیز زیست‌محیطی مواجه کرده است، لذا در برنامه‌ها و سیاست‌های بین‌المللی در راستای توسعه پایدار جهانی، نقش ویژه‌ای به منابع تجدیدپذیر انرژی محول شده است. به گونه‌ای که به‌طور مثال اتحادیه اروپا تولید 50% انرژی الکتریکی مورد نیاز در سال 2030 از طریق انرژی‌های نو را هدف قرارداده است. لذا بدلیل این نیاز مهم در کشور، ادامه تحقیقات در مورد انرژی‌های نو نیز، از جمله برنامه‌های آتی قرار داده شده است.

تحقیقات و طراحی‌های حرفه‌ای انجام گرفته توسط شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی

فیلترهای هارمونیکی فعال

 • طراحی فیلترهای هارمونیکی فعال با سرعت بسیار زیاد (بهتر از 100 میکروثانیه زمان اصلاح)
 • تدوین متد کاهش موجک‌های ناشی از کلید‌زنی در بار
 • تحقیقات، طراحی و تدوین پروتکل اصلاح ضریب قدرت بدون نمونه‌گیری از جریان بار

منابع تغذیه سوییچ

 • طراحی و تدوین پروتکل توازی منابع تغذیه بدون ایجاد مقاومت در خروجی یا هرگونه سیم کنترلی بین منابع تغذیه
 • تدوین پروتکل و طراحی منابع تغذیه سوییچ بدون اصلاح اکتیو ضریب قدرت و کاهش اعوجاج هارمونیکی کل در جریان ورودی به کمتر از 10درصد
 • تدوین پروتکل ایجاد همزمانی و فاز مناسب در منابع تغذیه موازی به منظور کاهش موجک‌های خروجی

سیستم‌های UPS

 • تحقیقات و تدوین روش افزایش تقارن جریان ترانزیستورهای قدرت موازی در یوپی اسهای لاین‌اینترکتیو تا 99.97%
 • تحقیقات و تدوین پروتکل شناخت و حفاظت یوپی اس در مقابل بازخورد مثبت (اتصال ورودی به خروجی یک یوپی اس بجای برق شهر)
 • تدوین پروتکل شارژ(مدیریت شارژ نقطه‌ای) جهت یکسان‌سازی ظرفیت باتری‌های سری، بدون نمونه‌گیری از تک‌تک سلول‌ها
 •  طراحی روش شارژ بسیار سریع اصلاح ولتاژ و شکل موج خروجی اینورتر (ظرف کمتر از 100 میکروثانیه)
 •  تلفیق اینورترهای تشدید و کنترل عرض پالس جهت ایجاد یک کارایی جدید
 •  تحقیقات و تدوین روش موازی کردن اینورترها بدون هیچ سیم کنترلی بین آن‌ها و آزمون آن بر روی 24 عدد اینورتر موازی با موفقیت در ایجاد تقارن کامل جریان
 •  تدوین روش تولید کلیدهای بای‌پس دستی “اتصال قبل از قطع” در یوپی اس‌ها
 •  تحقیقات، طراحی و تدوین روش جایگزینی برق شهر به‌جای ژنراتور بدون انحراف زاویه و تأخیر
 •  تدوین پروتکل تولید اینورتر سه‌فاز با تنها چهار عدد ترانزیستور قدرت