معرفی سینی خنک‌ساز

سینی خنک‌ساز مدل FCT-6M با ممان حرارتی 6 مگاژول طراحی شده است. این تجهیز شامل 64 عدد سیلندر برودتی CC286820،ا 22 عدد سیلندر برودتی CC287920، فن‌های گردش هوا، محفظه سینی و دریچه مکش هوا می‌باشد. سیلندرهای فوق، حاوی مواد PCM با دمای پافشاری ا28 و به ترتیب دارای ممان حرارتی 68 و 79 کیلوژول هستند.


سینی خنک‌ساز PCM

 

در طول مدت‌زمانی که باتری‌ها در حالت شارژ فلوت (شناور) می‌باشند و یا در طول شب که ظرفیت خنک‌سازی کولر محفظه باتری مازاد بر نیاز است، از این امکان بصورت کاملا کنترل‌شده جهت خنک‌سازی سیلندرهای برودتی و به منظور ایجاد ممان حرارتی در مواد PCM استفاده می‌شود. انتقال دما از طریق قسمت تحتانی سینی خنک‌ساز به سیلندرهای برودتی صورت می‌گیرد و جهت سیلد شدن محفظه باتری، از قسمت بالای رک بر روی قسمت فوقانی سینی، پوشش عایق حرارتی تعبیه شده است.

حال در زمانی که دمای قسمت بالایی رک افزایش می‌یابد، فن‌های گردش هوای سینی، توسط کنترلر روشن می‌شوند و هوای گرم قسمت بالایی رک به داخل سینی مکیده و پس از حرکت بین سیلندرهای برودتی و کاهش دما، مجددا به قسمت بالایی رک دمیده می‌شود.

مسیر گردش هوا و خنک‌سازی در رک