مشخصات الکتریکی منبع تغذیه

مشخصات الکتریکی منبع تغذیه

- مشکلات برق شهری
- پارازیت خط
- اختلال الکترومغناطیسی (EMI)
- افزایش ولتاژ لحظه‌ای (Surge)
- اثرات ناشی از رعد‌و‌برق به خط
- افت ولتاژ لحظه‌ای (sag)
- قطع برق-خاموشی (blackout)
- افت طولانی ولتاژ (brownout)
- نوسانات فرکانسی
- اعوجاج ناشی از سوییچینگ (Switching transient)
- افزایش سریع و ناگهانی ولتاژ
- هارمونیک

مشخصات الکتریکی یک منبع تغذیه معرف کیفیت خروجی های آن و همچنین توانایی آن در تحمل شرایط ویژه مانند قطعی و اختلالات در انرژی ورودی و همچنین تغییرات در باری که منبع تغذیه پشتیبانی میکند، میباشد. در حالیکه این مشخصات مهم است و معرف سطح کیفی منبع تغذیه میباشد، باید تصدیق کنم که در بسیاری از حالات لازم نیست که خریداران منبع تغذیه تمام این جزییات را بدانند.
 
شما فقط باید مطمئن شوید که مشخصات الکتریکی منبع تغذیه مورد نظر، اختلاف فاحشی با دیگر منابع تغذیه مشابه ندارد. برای منابعی با فاکتورهای شکل جدید، باید مشخصات منبع تغذیه برای هماهنگی با ویژگی هایی که در برگه مشخصات ضریب شکل قطعه آورده شده است چک شود. به غیر از آن، اختلافات کوچک را برای استخراج نتایج بزرگ بین دو منبع تغذیه بکار نبرید.

زمان نگهداری

احتمالاً مهمترین مشخصه الکتریکی یک منبع تغذیه میباشد و آن، زمانی است که منبع تغذیه در صورت قطع ورودی میتواند خروجی خود را پوشش دهد. یک عدد معمولی برای این زمان 20 میلی ثانیه میباشد (در منبع تغذیه وجود خازن صافی باعث میشود که این عدد کمی از صفر بیشتر باشد.) این مقدار معرف زمانی است که در صورت قطع شبکه برق، منبع تغذیه میتواند تحمل کند و بعد از آن دیگر نمیتواند یک سیگنال قدرت خوب را ارسال کند. همچنین مهم است که این زمان را با زمان انتقال ups ای که قرار است برای کامپیوتر خود در نظر بگیرید مقایسه کنید. زمان نگهداری باید بطور قابل ملاحظه ای از زمان انتقال بیشتر باشد تا احتمال وقوع مشکل کاهش یابد.

تنظیم بار

بعضی وقتها بنام تنظیم ولتاژ بار خوانده میشود. این مشخصه به توانایی منبع تغذیه برای تنظیم سطح ولتاژ خروجی زمانی که بار منبع کم و زیاد میشود اشاره دارد. ولتاژ یک منبع انرژی DC با افزایش بار تمایل به کاهش دارد و برعکس ولتاژ یک منبع انرژی AC با افزایش بار تمایل به افزایش دارد. هر چه منبع تغذیه بهتر باشد توانایی بیشتری برای یکنواخت سازی این تغییرات خواهد داشت.
 
تنظیم بار معمولاً برحسب درصدی از ولتاژهایی که منبع تغذیه تامین میکند با علامت مثبت و منفی بیان میشود. 2 تا 6 درصد معمولی است. 1 درصد هنوزخوب است. (سیگنالهای 5- ولت و 12- ولت حتی در دستگاههای بسیار خوب معمولاً بهتر از مثبت و منفی 5 درصد نیستند زیرا به هر حال این سیگنالها حاوی جریان ضعیف و اکثراً بدون فایده میباشند)

تنظیم خط 

متمم و کامل کننده تنظیم بار میباشد. این مشخصه توانایی منبع تغذیه را برای کنترل خروجی خود زمانی که ولتاژ ورودی AC از کمترین مقدار تا بیشترین مقدار قابل قبول تغییر میکند نشان میدهد. مجدداً مقدار هر سطح خروجی با عددی برحسب درصد (با علامت مثبت و منفی) نمایش داده میشود که +/- 1 تا 2 درصد معمولی است.

مولفه DC

برخی اوقات به آن موج AC میگویند. منبع تغذیه از ورودی AC، خروجی DC تولید میکند. اگرچه خروجی بطور خالص DC نمیباشد. در هر سیگنال تعدادی مولفه AC وجود دارد که بخشی از آنها با سیگنال ورودی حمل میشود و برخی دیگر، از اجزای منبع تغذیه برداشته میشود. البته مقادیر آنها بسیار کوچک است و اکثر منابع تغذیه این مقادیر را در فهرست مشخصات ضریب شکل خود نشان میدهند. ولی در برخی تجهیزات مانند موتورهای AC یا ترانسفورماتورهایی با ورودی AC این مقوله بسیار مهم میباشد.
ترانسفورماتور با خروجی ایزوله شده تنها راه محافظت از تجهیزات گران قیمت ما خواهد بود. مولفه های DCمعمولاً برحسب میلی ولت میباشند که نشانگر اندازه گیری ولتاژ AC از مقدار منفی تا مثبت آن است. هر چه عدد کمتر باشد بهتر است. در یوپی اس های بدون ترانسفورماتور معمولاً یک رزیستور متغیر برای تنظیم خروجی و کاهش مؤلفه DC وجود دارد ولی میدانیم که ضریب حرارتی رزیستور و دیگر قطعات الکترونیکی و نیز امکان تغییر تدریجی آنها از تغییرات مجاز میزان مؤلفه DC بر اساس استاندارد IEC بیشتر است.

واکنش ناپایدار

یک منبع تغذیه سوییچ دار از یک حلقه بسته بازخوردار برای اندازه گیری مقدار خروجی منبع جهت کنترل نحوه عملکرد آن استفاده میکند. تقریباً مانند عملکرد یک ترمومتر و ترموستات برای کنترل دمای خانه. همانطور که در بخش تنظیم بار ذکر شد ولتاژ خروجی یک سیگنال با تغییر بار حامل آن، تغییر میکند. عملاً وقتی که بار بشدت تغییر میکند (چه کم شود و چه زیاد) به تبع آن سطح ولتاژ نیز تغییری ناگهانی خواهد داشت. این تغییر ناگهانی به نام یک واکنش ناپایدار خوانده میشود.
 
اگر ولتاژی زیر یک بار سنگین ناشی از مصرف چند مولفه مختلف قرار داشته باشد و ناگهان غیر از یک مولفه، بقیه آنها دیگر جریان نکشند، ولتاژ مربوط به جریان باقیمانده ممکن است بطور موقت افزایش یابد. این پدیده را یک اضافه ولتاژ (overshoot) میگویند. واکنش ناپایدار بسیار سریع و تاثیرگذار است اما منبع تغذیه میتواند خود را با این تغییرات ناگهانی تطبیق دهد. در اینجا مشخصات یک واکنش ناپایدار واقعی را با هم بررسی میکنیم:
خروجی های 5+ ولت و 12+ ولت به اندازه 5 درصد در کمتر از یک میلی ثانیه با یک تغییر 20 درصدی در بار، برمیگردند.
 
معنای این حرف اینست که برای خروجی های 5+ ولت و 12+ ولت، اگر خروجی در یک سطح معین که آنرا V1مینامیم قرار داشته باشد و جریان بار آن سیگنال به اندازه حداکثر 20 درصد کاهش یا افزایش یابد، ولتاژ مربوط به آن خروجی در یک میلی ثانیه به مقدار 5 درصد V1 بازمیگردد. واضح است که واکنشهای سریعتر و نزدیکتر به ولتاژ مبدا بهتر است.

حداکثر فشار جریان/جریان سریع و غیرعادی ورودی

حداکثر فشار جریان / جریان سریع و غیرعادی ورودی، بیشترین مقدار جریانی است که یک منبع تغذیه در لحظه ای که برای اولین بار روشن میشود، میکشد. این عبارت، بعضی اوقات برای نشان دادن اینکه منبع تغذیه در هنگام روشن شدن در معرض چه مقدار شوک قرار دارد استفاده میشود. هر چه این مقدار کمتر باشد بهتر است.

حفاظت در مقابل ولتاژ اضافی

علاوه بر مشخص کردن یک سطح ولتاژ ماکزیمم، منابع تغذیه خوب شامل محافظی در مقابل افزایش ولتاژ خروجی از یک سطح بحرانی میباشند. اگر به هر دلیلی ولتاژ خطوط 3.3+ ولت، 5+ ولت، یا 12+ ولت از مقدار معینی بالاتر رود، منبع تغذیه آن خروجی را غیر فعال خواهد کرد. عدد این ولتاژ اضافه معمولاً با عبارت “نقطه گردش ولتاژ” بیان میشود (مثلاً 6.25+ ولت برای خط ولتاژ 5+ ولت) و یا با یک عبارت درصدی که برای مثال ذکر شده 125% خواهد بود. این مشخصه همچنین میگوید که واکنش یک منبع تغذیه در قبال تشخیص یک ولتاژ اضافه چه خواهد بود که معمولاً دستگاه Reset خواهد شد.

حفاظت در مقابل جریان اضافی

اگر جریان خروجی های منبع تغذیه از حد مجاز تعریف شده بیشتر شود، بعضی از منابع تغذیه این شرایط را تشخیص میدهند و دستگاه را Reset میکنند. منبع تغذیه مشخص میکند که چه مقدار جریان اضافه برای هر ولتاژ خروجی باعث بروز این اتفاق شده است.

 
مطالب مرتبط:

2 دیدگاه برای “مشخصات الکتریکی منبع تغذیه”

  1. مطالبتون عالیه ولی به روز نیست . محتوای آموزشی الکترونیک هم توی سایتتون بذارید بد نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی