حضور فعال شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی در نمایشگاه ۲۰۲۱ INOTEX

inotex-2021

دهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری INOTEX با هدف سرمایه‌گذاری، مشارکت و ش...

۰
شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی