محدود کننده ولتاژهای اضافی گذرا و ایستگاه های قدرت

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۲

وسایل الکترونیکی بدون حفاظت

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰

حفاظت در مقابل مشکلات برق شهر

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰

قطع برق – خاموشی (blackout)

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰

افت ولتاژ لحظه ای

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰

اثرات ناشی از رعد و برق

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰

افزایش ولتاژ لحظه ای (Surge)

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰

اختلال الکترومغناطیسی (EMI)

#sp-ea-9078 .spcollapsing { height: 0; overflow: hidden; transition-property: he...

۰
شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی