اجاق‌های گرم‌کننده‌ی غذا

اجاق‌های گرم‌کننده‌ی غذا

در اجاق‌های گرم‌کننده‌ی غذا از پک‌های لایه‌ای، حاوی موادتغییرفازدهنده استفاده می‌شود. با گذشت زمان و شروع فرآیند سردشدن غذای طبخ شده، ماده PCM بکار رفته در اجاق، تغییرفاز داده و گرمای نهان خود را آزاد می‌کند و سبب تثبیت دمای غذا در شرایط مطلوب و پافشاری در حفظ آن می‌شود. به طوری که برای حدود 2 الی 3 ساعت، غذا در دمای مطلوب نگهداری می‌گردد. پس از گذشت زمان یاد شده، مواد PCM از طریق مقاومت‌های بکاررفته در اجاق مجددا شارژ می‌شود و آمادگی نگهداری غذا در شرایط مطلوب دمایی برای مدت 2 الی 3 ساعت دیگر را فراهم می‌سازند.

با استفاده از این تمهید در اجاق‌های گرم‌کننده و بهره‌گیری از تکنولوژی مواد تغییرفازدهنده، به میزان قابل توجهی در مصرف حامل‌های انرژی در مقایسه با گرم کننده‌های مشابه (نظیر ماکروویوها) و غیره صرفه‌جویی حاصل می‌گردد. دمای ذوب مواد تغییرفازدهنده برای این کاربرد بین 55 تا 65 درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی