آبگرمکن خورشیدی

آبگرمکن خورشیدی

روش معمول ذخیره گرما در آبگرمکن‌های خورشیدی، استفاده از گرمای محسوس به ‌صورت افزایش دمای مخلوط آب و ماده‌ی ضدیخ در مخزن ذخیره‌ی آبگرمکن است. استفاده از ماده تغییر فاز دهنده (PCM) به منظور ذخیره گرما روش نوینی است که دارای مزایای زیادی می‌باشد.

عملکرد آبگرمکن خورشیدی با استفاده از ترکیب گرمای نهان ماده تغییر فاز دهنده و گرمای محسوس آب در منبع ذخیره‌ی آب گرم در مدل آزمایشگاهی آبگرمکن خورشیدی بررسی شده و بر روی بهبود عملکرد آن از دیدگاه انرژی و اکسرژی مطالعه شده است. در این روش از یک نوع ماده تغییر فاز دهنده با خواص ترمودینامیکی ویژه، در کپسول‌های کروی داخل مخزن ذخیره استفاده شده است. آزمایش‌ها در سه گروه برای مدل‌سازی شرایط تابشی ضعیف، متوسط و قوی انجام شده و نتایج به دست آمده نشان‌دهنده بیشترین بهبود در قابلیت ذخیره انرژی برای تابشی شدید به اندازه 39 درصد و در قابلیت ذخیره اکسرژی، بیشترین بهبود در شرایط تابشی متوسط و برابر 17 درصد به دست آمده است.
مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی