تعقیب کننده خورشیدی چیست؟

تعقیب کننده خورشیدی، یک سیستم مکانیکی است که مجموعه ماژولهای فوتوولتائیک را درطو...

۰

ساختار متمرکز‌کننده فوتوولتاییک

ساختار اصلی متمرکز‌کننده‌های فوتوولتاییک را عدسی‌ها و آینه‌های متمرکز‌کننده تشکی...

۰

تاریخچه تکنولوژی‌های خورشیدی در جهان

در زیر نگاهی اجمالی بر تکنولوژی‌های خورشیدی موجود دنیا خواهیم انداخت: نیروگاه‌ها...

۴

روش های استفاده از انرژی خورشیدی

خورشید منبع عظیم انرژی است که امروزه تلاش‌های زیادی جهت بهره‌وری از این منبع بزر...

۰

انرژی خورشیدی

بخش تحقیقات انرژی‌خورشیدی شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی، با بیش از 4 دهه تجربه د...

شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی