یو پی اس های سری FDR11-N

یو پی اس های سری FDR11-N

یو پی اس های سری FDR11-N دارای ظرفیت‌های 6kVA ،3kVA ،2kVA ،1kVA و 10kVA ورودی و...

یو پی اس های سری FDT11-N

یو پی اس های سری FDT11-N

یو پی اس های سری FDT11-N دارای ظرفیت‌های 6kVA ،3kVA ،2kVA ،1kVA و 10kVA ورودی و...

یو پی اس های سری FLT11-0T6i

یو پی اس لاین اینتراکتیو سری FLT11-1T2i،FLT11-0T6i،FLT11-0T6i

یو پی اس های سری FLT11-0T6i یو پی اس لاین اینتراکتیو سری FLT11-0T6i با 1 عدد ب...

رونمایی از “پرشین یوپی اس برگشت‌پذیر” و “ماژول فوق‌متراکم یوپی اس مراکز داده”

رونمایی از "پرشین یوپی اس برگشت‌پذیر" و "ماژول فوق‌متراکم یوپی اس مراکز داده"

مصادف با ایام مبارک دهه فجر از دو محصول “پرشین یوپی اس برگشت‌پذیر (دو سویه...

۰
شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی