تولد کوچک‌ترین و سبک‌ترین یوپى‌اس ۱۰kVA/10kW در شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی

10KVA-UPS-BAnner-v5

امروز سه شنبه ٢٢ تیرماه ١۴٠٠ کوچک‌ترین و سبک‌ترین یوپى‌اس 10kVA/10kW دابل کانورژ...

۰
شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی