تولد کوچک‌ترین و سبک‌ترین یوپى‌اس ۱۰kVA/10kW در شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی

10KVA-UPS-BAnner-v5

امروز سه شنبه ٢٢ تیرماه ١۴٠٠ کوچک‌ترین و سبک‌ترین یوپى‌اس 10kVA/10kW دابل کانورژ...

۰

یو پی اس های سری FDR11-N

یو پی اس های سری FDR11-N

یو پی اس های سری FDR11-N دارای ظرفیت‌های 6kVA ،3kVA ،2kVA ،1kVA و 10kVA ورودی و...

یو پی اس های سری FDT11-N

یو پی اس های سری FDT11-N

یو پی اس های سری FDT11-N دارای ظرفیت‌های 6kVA ،3kVA ،2kVA ،1kVA و 10kVA ورودی و...

شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی