بازدید رؤسا، مدیران کل و کارشناسان ارشد بهره‌برداری برق منطقه‌ای تهران از شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی

bazdid-modir-bargh

عصر امروز یک‌شنبه 30 آبان ماه 1400، رؤسا، مدیران کل و کارشناسان ارشد بهره‌برداری...

۰
شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی