کتاب آموزشی یوپی اس

1 یوپی اس
2 چکیده ای بر سیستم یوپی اس
    2-1 برق متناوب و مستقیم
    2-2 انرژی واقعی و انرژی ظاهری
    2-3  تبدیل برق متناوب به مستقیم
    2-4  ولتاژ های خروجی استاندارد
            2-4-1 سیگنال قدرت خوب
    2-5  معکوس سازی و برگرداندن ولتاژ
3 انواع یوپی اس
    3-1  یوپی اس با اینورتر غیرفعال آماده به کار
            3-1-1 فرورزونانت
    3-2  یوپی اس با اثر متقابل روی خط (Line-Interactive UPS)
    3-3  یوپی اس با دو مرحله تبدیل (Online UPS)
4 خصوصیات و ویژگی یوپی اس
    4-1 مشخصات فیزیکی
            4-1-1 شکل ظاهری
    4-2 مشخصات محیطی
            4-2-1 دمای محیط
                     4-2-1-1 سرمایش و تهویه
            4-2-2 میزان رطوبت
            4-2-3 محیط کثیف(غبار آلود)
    4-3 مشخصات الکتریکی
            4-3-1 میزان مجاز ولتاژ ورودی مورد نیاز
    4-4 اندازه توان یوپی اس
    4-5 کنترل کیفیت برق
    4-6 تست خودکار
            4-6-1 شکل موج خروجی
    4-7 خاموش کردن اتوماتیک
5 مشکلات برق شهر
    5-1 پارازیت خط
    5-2 اختلال الکترومغناطیسی
    5-3 افزایش ولتاژ لحظه ای (Surge)
    5-4 ضربات ناشی از رعدو برق به خط
    5-5 افت ولتاژ لحظه ای (sag)
    5-6 رفتن برق- خاموشی (blackout)
    5-7 افت طولانی ولتاژ (brownout)
    5-8 نوسانات فرکانسی
    5-9 اعوجاج ناشی از سوئیچینگ (Switching transient)
    5-10 افزایش سریع و ناگهانی ولتاژ
    5-11 هارمونیک
6 حفاظت در مقابل مشکلات برق شهر
    6-1 بدون حفاظت
    6-2 محدود کننده ولتاژهای اضافی گذرا و ایستگاههای قدرت
7 اجزای یوپی اس
    7-1 اجزاء اصلی مدارهای الکتریکی
    7-2 باتری
    7-3 کابل برق
    7-4 کلید اصلی
    7-5  خروجیها
    7-6  نشانگر وضعیت
    7-7 کنترل وپایش نرم افزار و سخت افزار
8 برگه مشخصات