افت ولتاژ لحظه ای:

 
یک کاهش ولتاژ لحظه ای که به آن sag نیز گفته میشود عبارت از نقصان سطح ولتاژ درخط نیرو میباشد. وقتی که sag رخ میدهد ولتاژ از سطح معمول خود به مقدار کمتری میرسد و مجدداً به مقدار قبلی برمیگردد. میتوان گفت که این عمل دقیقاً عکس بروز افزایش ولتاژ لحظه ای(surge) میباشد. قابل انتظار است که اکثر منابع تغذیه قادر به تحمل کاهش ولتاژ باشند. توانایی منبع تغذیه در این خصوص بستگی به میزان محدوده مجاز ولتاژ ورودی آن دارد. برای مثال یک منبع تغذیه ممکن است برای ولتاژ ورودی 230 ولت متناوب طراحی شده باشد ولی هر ولتاژی در محدوده 190 تا 260 ولت را تحمل کند.
در اینحالت هر کاهش ولتاژی پایینتر از 190 ولت برای بیش از کثری ازثانیه احتمالاً موجب خاموش شدن و یا اختلال درعملکرد منبع تغذیه خواهد شد.
پدیده افت ولتاژ لحظه ای بشدت فراگیر میباشد و ممکن است به مشکلاتی ختم شود که شما به هیچ وجه نمیتوانید منبع تغذیه را مقصر قلمداد کنید. ممکن است بعضی اوقات این کاهش را با سوسو زدن یا کم نورشدن لامپها ببینید. این پدیده معمولاً زمانهایی که بار زیادی از شبکه گرفته میشود مانند غروب یک روز داغ تابستانی و یا در خلال بروزطوفان که شبکه محلی برق تحت تاثیر خرابیهای مکانیکی در مناطق مجاورقرار میگیرد. با گسترش تقاضای انرژی الکتریکی ومالیاتی که به آن تعلق میگیرد شیوع این پدیده در حال افزایش میباشد. افت ولتاژ لحظه ای میتواند باعث تخریب سیستمهای کامپیوتری شود، در بسیاری حالات این کاهشها تاثیری بدتر از رفتن برق دارند زیرا اگر برق برود، کامپیوتر کاملاً خاموش میشود ولی با افت ولتاژ لحظه ای به کار خود ادامه میدهد ولی با سطح انرژی کمتر و به همین دلیل بعضی از وسایل و تجهیزات درست کار نمیکنند به جای اینکه کاملاً خاموش شوند.
 

   رفتن برق (خاموشی)لینک

 

بالای صفحه نسخه چاپی   کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات الکترونیک فطروسی می باشد خانه | تماس با ما | نقشه سایت
  این سایت توسط شرکت آسمان پیدایش تهیه شده است.