رفتن برق (خاموشی) :

 

زمانی است که انرژی الکتریکی ورودی کاملاً قطع شود. تاثیری که این پدیده برروی سیستم شما میگذارد تا حدود زیادی بستگی به زمان قطع برق دارد. اگر زمانی که برق میرود سیستم شما بیکار باشد، به احتمال زیاد وقتی که برق می آید اتفاق خاصی برای آن نمی افتد ولی اگر این اتفاق زمانی بیفتد که شما مشغول رفع مشکلی در هارد کامپیوترهستید یا مثلاً فایلی را ذخیره می نمایید به احتمال زیاد با مشکل مواجه خواهید شد بعلاوه پدیده رفتن برق معمولاً بصورت درست و تمیز اتفاق نمی افتد بلکه چه در زمان رفتن و چه آمدن با ضربات شدید و اختلالات شبکه همراه خواهد بود. اکثر سیستمها رفتن و آمدن برق را بدون مشکل خاصی تحمل خواهند کرد ولی امکان بالقوه برای خرابیهای زیاد همواره وجود خواهد داشت و البته شما تمام کارهایی را که در حافظه کامپیوتر است و هنوز آنرا ذخیره نکرده اید از دست خواهید داد.
 

حفاظت درمقابل مشکلات برق شهرلینک

بالای صفحه نسخه چاپی   کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات الکترونیک فطروسی می باشد خانه | تماس با ما | نقشه سایت
  این سایت توسط شرکت آسمان پیدایش تهیه شده است.