فهرست مقالات

menu_li الزامات Energy Star جهت دریافت مجوز الصاق برچسب آن بر روی یوپی‌اس (سایز فایل:466KB)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menu_li دستیابی به راندمان خارق العاده با یوپی‌اس پر توان Multi_Mode فاوای شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی تا 4.5 مگاوات (سایز فایل:806KB)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menu_li آیس استوریج فناوری نوین ذخیره سازی انرژی (سایز فایل:323KB)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menu_li استاندارد سیستم های قدرت بدون وقفه (UPS) قسمت 3-1: مقررات عمومی و ایمنی برای یو پی اس هایی که در فضای دسترسی محدود شده استفاده می شوند (ISIRI 7027-1-3) - سال تصویب: 1382 (سایز فایل:1.3MB)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menu_li استاندارد سیستم های قدرت بدون وقفه (UPS) قسمت 2-1: مقررات عمومی و ایمنی برای یو پی اس هایی که در فضای دسترسی محدود شده استفاده می شوند (ISIRI 7027-1-2) - سال تصویب: 1386 (سایز فایل:601KB)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menu_li استاندارد سیستم های قدرت بدون وقفه (UPS) قسمت 1-1: مقررات عمومی و ایمنی برای یو پی اس هایی که در فضای دسترسی محدود شده استفاده می شوند (ISIRI 7027-1-1) - سال تصویب: 1386 (سایز فایل:584KB)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menu_li یوپی اس های همگون با محیط زیست (سایز فایل:2.7MB)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menu_li یک پرشین یوپی اس 10KVA/9KW مرکز تحقیقات الکترونیک فطروسی بخرید و مادام العمر باتری های آن را هدیه بگیرید! (سایز فایل:367KB)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menu_li اخذ بیشترین انرژی از سیستم‌های فوتوولتاییک (سایز فایل:802KB)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menu_li قوانین برچسب انرژی (سایز فایل:793KB)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menu_li امپدانس شبکه و یوپی اس Line_Interactive (سایز فایل:59.2KB)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menu_li شناسایی یوپی اس Double Conversion (سایز فایل:122KB)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menu_li یوپی اس VFI Delta Conversion(سایز فایل:784KB)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menu_li آیا Line_Interactive بهترین است؟ (سایز فایل:215KB)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menu_li بررسی میزان کاهش ضریب اطمینان یک یوپی اس با افزایش ولتاژ باطری از 48 ولت به 96 ولت (سایز فایل:412KB)

 

LED

 

LED

 

بالای صفحه نسخه چاپی   کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات الکترونیک فطروسی می باشد خانه | تماس با ما | نقشه سایت
  این سایت توسط شرکت آسمان پیدایش تهیه شده است.